LSDJS archyvas.
LSDJS archyvas.

Besibaigiant 2016-iesiems metams Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga dalinasi įsimintiniausiais įvykiais, renginiais bei akimirkomis. 2016-aisiais metais LSDJS visoje Lietuvoje suorganizavo dešimtis renginių bei mokymų, įkūrė Sąjungos išorinės komunikacijos tinklą, įvairiai prisidėjo prie regioninių bei nacionalinės jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo, prisidėjo prie Socialdemokratų partijos veiklos vykstant Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams.

 

Metų pradžioje – LSDJS Valdybos narių bei kontrolės komisijos rinkimai

Valdybos rinkimai
LSDJS archyvas.

Kovo 19 dieną LSDJS skyrių delegatai rinkosi Vilniuje, kur rinko tris naujus Valdybos narius bei Kontrolės komisiją. Dviejų metų kadencijai Valdybos nariais buvo išrinkti Vilma Barišauskaitė (Vilniaus m. sk.),
Karolina Petrenčiuk (Jonavos r. sk.) ir Vytenis Vitkauskas (Kauno r. sk.).

LSDJS Kontrolės komisijos nariais išrinkti – Vaidas Rusys (išrinktas komisijos pirmininku), Jonas Gritėnas, Adomas Juknevičius, Agnė Buzūnaitė, Arnas Žebrauskas.

Per 2016-uosius metus atsinaujinusi LSDJS Valdybos komanda rinkosi į posėdžius, inicijavo įvairius renginius, aktyviai prisidėjo prie pasirengimo LR Seimo rinkimams, steigė naujus organizacijos filialus, formavo politines pozicijas įvairiais jaunimo politikos klausimais.

 

2016-aisiais – veiklą pradėjo Išorinės komunikacijos tinklas

LSDJS archyvas.
LSDJS archyvas.

Gegužės 1-ąją dieną „Litexpo“ parodų rūmuose vykusio LSDP suvažiavimo metu pirmąjį kartą susirinko ir LSDJS Išorinės komunikacijos tinklas bei įgyvendino pirmuosius tinklo mokymus.

LSDJS komunikacijos vadovo Tomo Bilevičiaus sukurta Išorinio komunikacijos tinklo koncepcija, patvirtinta LSDJS Valdybos sprendimu, įgyvendinti buvo pradėta surinkus po vieną visų skyrių atstovą į bendrą tinklą, kuriame Socialdemokratinio jaunimo sąjungos komunikacija buvo pradėta visuotinai tobulinti.

„Besibaigiant metams, ypatingai džiugina tai, kad komunikavimo prasme organizacijai nuveikėme labai daug. Sukurtas Išorinės komunikacijos tinklas, pradėjęs veikti jo biuras pradėjo formuoti visiškai kitokį organizacijos įvaizdį ir požiūrį į išorinę ir vidinę komunikaciją.

Perkėlėme narių kompetencijų ir organizacijos atstovavimo viešojoje erdvėje lygius į visai kitokią platformą. Tuo, išties, tikrai labai džiaugiuosi. O rezultatai, manau, daugiau nei akivaizdūs“, – apie Išorinės komunikacijos tinklo veiklą pasakojo LSDJS komunikacijos vadovas T.Bilevičius.

Skyrių atstovai Išorinės komunikacijos tinkle rinkosi į mokymus, mokėsi rengti pranešimus spaudai, bendradarbiauti su vietine žiniasklaida, ieškojo įvairių inovatyvių komunikavimo formų ir galimybių, nagrinėjo socialinio tinklų suteikiamus privalumus ir ypatumus.

Taip pat, 2016- aisiais metais buvo pradėtas leisti informacinis elektroninis Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos naujienlaiškis.Naujienlaiškis

Išorinės komunikacijos tinklą šiuo metu sudaro 32 skirtingų skyrių atstovai, bei 2 komunikacijos tinklo biure veikiantys savanoriai. Išorinės komunikacijos tinklas formuoja nacionalinę LSDJS bei individualią skyrių komunikaciją, jos gaires bei formas.

 

Balandžio mėnesį – projekto „Didžioji ambicija: kurti ateities Lietuvą“ startas

Didžioji ambicija kurti ateities Lietuvą
LSDJS archyvas.

Balandžio 2-ąją dieną Kaune įvykusi diskusija „Didžioji ambicija: kurti ateities Lietuvą“, į kurią susirinko daugiau nei 400 aktyviausių jaunuolių iš visos Lietuvos, davė startą ne tik regioninėms projekto diskusijoms, bet ir motyvavo susirinkusius jaunuolius garsiai kalbėti apie tai, kokią Lietuvą bei kokias perspektyvas artimoje ateityje mato jauni Lietuvos žmonės.

„Šis projektas nebuvo vien tik diskusijos ar konferencijos, į kurias rinkome žmones ir diskutavome. Tai buvo kur kas daugiau. Pati idėja buvo didžiąja ambicija motyvuoti jaunus žmones, kad jie tą ambiciją pamatytų savo aplinkoje, atrastų ją savyje.

Siekėme, kad jauni Lietuvos žmonės per savo asmeninę prizmę pamatytų visai kitokias galimybes, kad diskusijose išgirstus dalykus priimtų ne kaip pamokas, o kaip galimą prieštaravimą, kuris įgalintų. Matant jaunus sėkmingus pavyzdžius, įgalintų keisti.

Manau, kad projekto dalyviai įžvelgė, kaip didžiosios ambicijos po truputį keičia mus visus, keičia Lietuvą“, – apie projektą mintimis dalinosi LSDJS vicepirmininkė Modesta Petrauskaitė.

Projekto „Didžioji ambicija: kurti ateities Lietuvą“ diskusijos, persikėlusios į regionus bei LSDJS skyrius, garsiai kalbėti apie ateitį sukvietė dešimtis žinomų Lietuvos visuomeninių veikėjų, politikų bei jaunimo organizacijų atstovų bei šimtus diskusijas stebėjusių ir jose dalyvavusių jaunų žmonių.

 

LSDJS Vasara – pilna regioninių bei nacionalinių iniciatyvų

LSDJS archyvas.
LSDJS archyvas.

Prasidėjus 2016-ųjų metų vasarai, regioninėmis iniciatyvomis išsiskyrė įvairūs Sąjungos skyriai.

Kaune įvyko jaunosioms socialdemokratėms skirtas projektas „Rask laiko sau”, kuris apjungė daugybę Kauno apskrities gyventojų.

Prienų skyrius aktyviai prisidėjo prie abejingumo mažinimo kraujo donorystės klausimu bei aktyviai kvietė visus prieniškius į kraujo donorystę pažvelgti, kaip į pilietinę pareigą solidarizuotis bei padėti.

Molėtuose originaliu projektu „Saulių takas vaikams” buvo minėta vaikų teisių gynimo diena. Taip pat, Jonavos skyrius aktyviai prisidėjo prie projekto „Sportas mus vienija” bei įgyvendino projektą „Jonavos

LSDJS archyvas.
LSDJS archyvas.

Žvaigždė ‘16”.

Liepos mėnesį įvyko LSDJS „Vasaros akademija / sąskrydis ‘16” Dauguose, kuriame vykusiose diskusijose dalyvavo gausus būrys Lietuvos mokslininkų, politikų bei visuomenininkų. Jie diskutavo apie Lietuvos ateities iššūkius, aptarė aktualius saugumo, ekonomikos bei

politinių darbotvarkių klausimus. Taip pat, LSDJS Vasaros sąskrydyje jėgas įvairiose sporto rungtyse išbandė organizacijos skyrių komandos.

Rugpjūčio vidury prasidėjo dar viena tradicinė nacionalinė akcija, kuri buvo pripažinta šių metų sėkmingiausia – „Būk Pirmūnas 2016”. Šis projektas apjungė net trisdešimt Lietuvos miestų bei miestelių. Projekto metu, LSDJS skyrių nariai aktyviai prisijungė prie jo įgyvendinimo regionuose rinkdami kanceliarines prekes įvairiuose Lietuvos prekybos centruose, skirtas daugiavaikių šeimų vaikams.
Jaunųjų socialdemokračių tinkle – pirmieji veiklos metai

LSDJS archyvas.
LSDJS archyvas.

Dar 2015-ųjų liepą, LSDJS „Vasaros Akademijos“ metu įsikūręs Jaunųjų socialdemokračių tinklas, šiai dienai vienija daugiau nei 200 jaunųjų socialdemokračių iš skirtingų Lietuvos savivaldybių.

Tinklas, veikdamas nacionaliniu mastu prisidėjo ne tik prie tarptautinių projektų smerkiant smurtą prieš moteris, bet ir aktyviai įsitraukė į žmogaus teisių politikos formavimą Lietuvoje.

„Tikrai galiu pasidžiaugti, kad buvome vienos iš aktyviausių dalyvių, kurios prisidėjo prie eitynių už moterų teises organizavimo ir dalyvavimo po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Aktyviai formavome pozicijas dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo, piketavome prie LR Seimo, reiškėme pozicijas, kad LR Seimas palaikytų Prezidentės veto dėl pastarojo įstatymo.

Nuolat organizavome susitikimus su moterimis lyderėmis, diskutavome apie moteris politikoje, gvildenome lyčių lygybės klausimus. Be abejo, nuolat garsiai pasisakėme už tolerancijos skatinimą, už LGBT teises, kėlėme svarbius žmogaus teisių klausimus. Metai buvo tikrai aktyvūs ir dinamiški“ – teigė Jaunųjų socialdemokračių tinklo atstovė Vilma Barišauskaitė.

 

„Jaunųjų socialdemokračių tinklas, po metų veiklos, parodė, kad ypatingai daug jaunų moterų ir merginų savo gyvenime vis dažniau atranda bendrą solidarumą ir vieningumą. Solidarumas šiuo atveju yra labai svarbus. Ir svarbus ne tik laisvalaikio bei bendrystės, bet ir politinių darbotvarkių bei moterų teisių klausimais. Mes parodėme, kad galime daug ir tai buvo tik puiki pradžia“, – V.Barišauskaitei antrino LSDJS vicepirmininkė M.Petrauskaitė.

 

Spalio mėnesį – Lietuvos respublikos Seimo rinkimai

Susitikimas su kandidatais į LR Seimą / LSDJS archyvas.
Susitikimas su kandidatais į LR Seimą / LSDJS archyvas.

Šie metai Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungai buvo išskirtiniai ir dėl to, kad visa organizacija aktyviai įsitraukė į Lietuvos Respublikos Seimo 2016 rinkimus. Beveik 20 organizacijos veikloje dalyvaujančių jaunų politikų dalyvavo LR Seimo rinkimuose.

LSDJS vienydama daugiau nei 1300 Jaunųjų socialdemokratų visoje Lietuvoje aktyviai prisidėjo prie jaunų lyderių rinkiminių kampanijų, skatino Lietuvos gyventojus palaikyti jaunus žmones bei jų įsitraukimą į valstybės valdymą.

„Uždarome 2016-uosius, permainų, lūžių ir netekčių metus. Tai buvo metai, kurie apnuogino politinio elito atotrūkį nuo gyvenimo tiek šioje, tiek kitoje Atlanto pusėje, perlaužė sociologų bei politologų prognozes ir ledlaužiu perrėžė nusistovėjusius politinius vandenis.

Ne viena stambi politinė žuvis buvo išmesta į krantą ir palikta žiopčiojant gaudyti orą, pelekais mėginančią paršliaužti atgal į vandenį. Tam jie turi dar ketverius metus“, – apie LR Seimo rinkimus mintimis dalinosi LSDJS pirmininkas R.Burokas.

 

Lapkritį – LSDJS strategijos kūrimas bei projektas „Pažink Savivaldą 2016”

LSDJS archyvas.
LSDJS archyvas.

Lapkričio mėnesio pradžioje vyko LSDJS strategijos kūrimas, kuriame įvairių organizacijos struktūrų atstovai rinkosi Panevėžio rajone.

Susitikimo metu buvo atlikta pastarųjų ketverių metų organizacijos veiklos analizė bei vertinimas, taip pat, pradėtas ateinančių ketverių metų LSDJS strategijos kūrimas.

Taip pat, lapkričio mėnesį lydėjo ir tradicinis nacionalinis LSDJS projektas „Pažink savivaldą 2016”, kurio metu moksleiviai atliko praktiką Alytaus, Kauno, Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio rajono ir Švenčionių savivaldybių administracijose.

Projektas kas metai akcentuoja jaunimo pilietiškumą, jo įsitraukimą į savivaldybių administracijų bei tarybų vykdomus procesus, skatina jaunus žmones rinktis Valstybės tarnybą bei kurti Lietuvai.

 

Gruodį – LSDJS delegacija Čekijoje bei „Pagarbos vakaras 2016” Nidoje

Pagarbos vakaras 2016
LSDJS archyvas.

Gruodžio 2 – 4 dienomis, tradiciškai Nidoje, įvyko „Pagarbos vakaras 2016”. Kaip ir kiekvienais metais, įvairių organizacijos struktūrų atstovai buvo kviečiami į grandiozinį metų užbaigimo renginį, kuriame buvo pagerbti aktyviausi ir didžiausią indėlį į veiklą įdėjusieji LSDJS nariai bei organizacijos partneriai.

Tradicinio renginio metų dalyviai taip pat dirbo darbo grupėse, kuriose vyko tolimesnis ketverių metų Sąjungos strategijos kūrimas bei šventinio savaitgalio metu buvo prisidėta prie nacionalinės socialinės akcijos „Aš ir Tu tai Mes!”.

Šventinio savaitgalio vainikavimas vyko nominacijų įteikimo vakare, kur apdovanojimai bei jų laimėtojai pasiskirstė taip: metų skyriaus plėtra – Marijampolės skyrius, metų LSDJS partneris – Friedricho Eberto fondas, metų iniciatyva – akcija „Būk pirmūnas“ (Vaida Kelerytė – Burokienė), metų naujokas – Arnas Čekanavičius, metų veidas –

LSDJS archyvas.
LSDJS archyvas.

Linas Jonauskas, metų biurietis – Tomas Bilevičius, metų publikacija – Jovita Bislytė, metų jaunimietis savivaldoje – Modesta Petrauskaitė, metų jaunasis socialdemokratas- Mindaugas Sinkevičius, metų jaunoji socialdemokratė – Vilma Barišauskaitė; metų skyriaus pirmininkas –

Reda Kornejevaitė bei metų skyrius – Alytaus miesto skyrius.

Taip pat, gruodžio pradžioje Prahoje (Čekija) PES (Party of European Socialists) vyko delegatų bei aktyvistų susitikimas „Saving Europe. PES for youth and progress“ (liet. vertimas „Išsaugokime Europą: PES už jaunimą ir progresą“).

Tarptautiniame susitikime dalyvavo daugiau nei 300 delegatų iš visos Europos, o tarp jų LSDJS delegacija.

 

2017-aisiais laukia atsinaujinimas

Ne paslaptis, kad 2017 metais, daugelio Lietuvos nevyriausybinių jaunimo organizacijų laukia struktūriniai pokyčiai. Tarp jų ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos. Jau metų pradžioje organizacijos laukia atsakingi sprendimai: LSDJS pirmininko bei trijų Valdybos narių rinkimai, skyrių pirmininkų bei valdybų rinkimai ir LSDJS kontrolės komisijos rinkimai.

„Prie 2017 metų slenksčio norisi palinkėti girdėti, matyti ir stengtis pažinti kiekvieną šalia esantį žmogų, kaimyną, bičiulį bei bendradarbį. Būti solidariems ir niekada nepamiršti, vardan ko ir kokių idėjų vedami, kad ir kas benutiktų, einame į priekį. Su artėjančiais 2017-aisiais!“ – šventiniu sveikinimu dalinosi Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas Ramūnas Burokas.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Kalėdinis LSDJS sveikinimas

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija