LSDJS Jonavos skyrius sveikino Motinos dienos proga