15289347_1189711941064978_4260833026403915530_oPrahoje (Čekija), gruodžio 1 – 3 dienomis vyko PES (Party of European Socialists) delegatų bei aktyvistų susitikimas „Saving Europe.  PES for youth and progress“ (liet. vertimas „Išsaugokime Europą: PES už jaunimą ir progresą“). Susitikime dalyvavo daugiau nei 300 delegatų ir aktyvistų iš visos Europos, tarp jų ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) delegacija.

„Labai džiaugiuosi turėjusi galimybę sudalyvauti šiame tarptautiniame renginyje, kuriame dalyvavo keli šimtai socialistų iš visos Europos. Buvo smagu susitikti su senais pažįstamais bei atrasti naujų. Didelį įspūdį paliko tai, kad vienu metu vyko kelios diskusijos įvairiausiomis aktualiomis temomis, buvo diskutuota apie dabartines problemas Europoje, buvo rengiamos įvairios socialinės kampanijos, akcijos bei buvo galimybė susipažinti su įvairių organizacijų veiklomis“, – kalbėjo Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Valdybos narė Vilma Barišauskaitė.

 

Konferencijoje – vertybinių klausimų svarbos akcentavimas15272299_1189711497731689_2479721691865651234_o

Konferencijoje akcentuota buvo laisvės, demokratijos, lygybės, solidarumo ir teisingumo vertybių sklaida visoje Europoje, aktyvesnis
susitelkimas ateičiai, toliaregiškumas, prioritetiniai darbai dėl ateities kartų. Anot Europos socialistų partijos (PES) prezidento Sergei Stanishev, „Solidarumas – tai ne tik vertybė, tai – strategija“. Taip pat, konferencijos metu buvo ypatingai akcentuojamos Europos socialistų stiprybės: vertybės, susitelkimas dėl jaunimo ir internacionalizmas.

„Tai, kad renginys buvo skiriamas skirtingoms grupėms (moterims, jaunimui, lesbietėms, gėjams, biseksualams bei transseksualiems žmonėms (LGBT)), manau buvo puiki idėja, kurią reikėtų pradėti įgyvendinti pas mus, Lietuvoje. Tuo pačiu daugiau skiriant dėmesio šių grupių problemoms ir jų sprendimams detalizuoti.“ – teigė LSDJS Valdybos narė V. Barišauskaitė.

 

Diskutuota LGBT, jaunimo nedarbo ir švietimo bei pabėgėlių aktualijomis

15293469_10208021255034460_1557735615_oKonferencijos metu vyko daug diskusijų įvairiomis aktualijų temomis, kurios buvo skirstomos pagal diferencijuotas žmonių grupes: moterys, LGBT, pabėgėliai bei jaunimas. Taip siekiama žingsnis po žingsnio užtikrinti fundamentaliai garantuotas teises visoms šioms visuomenės grupėms.

Jaunieji Europos socialistai (YES) pagrindine problema įvardino vis dar išliekantį aukštą nedarbo lygį visoje Europoje. Konferencijoje buvo diskutuota, jog vis daugiau jaunimo dirba ir pajamas gauna virtualioje erdvėje, tad kyla vis didesnis klausimas, kaip tinkamai užtikrinti visas jiems reikalingas socialines garantijas.

Tuo tarpu LGBT, kuriems atstovavo tarptautinė organizacija „Rainbow Rose“, dar kartą priminė, kad visuomenėje vis dar formuojamas atgrasumo bei atstūmimo veiksmas, kuris LGBT žmonėms ne visada sudaro galimybes jaustis pilnaverčiais visuomenėje, kurioje LGBT žmonių, kaip mažumų atstovų, fundamentalios teisės visiškai nėra užtikrintos arba užtikrintos nepakankamai įstatyminiu lygmeniu.

Diskutuojant vis dar netylančia ir karšta pabėgėlių tema, pastariesiems atstovaujanti organizacija „Solidar“ kėlė integracijos ir tolerancijos 15326053_1198580203512236_1069484946752912336_otrūkumo problemas. O apskritai Europos jaunimui bei jų keliamoms problemoms atstovavo kampanija jaunimui „Act for youth“, kuri skirta užtikrinti didesnes jaunimo išsilavinimo, darbo, kultūros ir rūpinimosi vaikais galimybėmis.

 

Keliamų problemų sprendinys – socialdemokratija

Aktualiausiomis problemomis šių dienų Europoje buvo įvardintos populizmo ir nacionalizmo augimas visoje Sąjungoje, taip pat, lieka
nepamiršta ir pabėgėlių krizė. Konferencijoje buvo akcentuojama jog socialdemokratai – pokyčių darytojai. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, taip pat, nuolatos primena šias aktualias problemas ir solidariai veikdami drauge su socialdemokratais Lietuvoje bei socialistais visoje Europoje analizuoja keliamas problemas bei jas sprendžia.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija