Mieli bičiuliai,

Dažnai bendraujant su jaunaisiais socialdemokratais būdavo išreiškiamas noras turėti organizacijos „Baltąją knygą“, kurioje visi galėtų surasti atsakymus į iškylančius klausimus. Taigi, pristatome pirmąją tokio dokumento versiją.

Norėtume pabrėžti, kad „Baltoji knyga“ tai nebaigtinio turinio dokumentas. Kiekvienas sąjungos narys gali prisidėti kūriant jos turinį tam, kad nebūtų prarastas aktualumas.

Šioje versijoje jus rasite pagrindinę informaciją apie LSDJS, jos istoriją, Lietuvos socialdemokratų partiją, išmoksite rengti skyrių susirinkimus, susipažinsite su pagrindinėmis komunikacijos taisyklėmis, pranešimų spaudai rašymu, projektų rengimu ir jų administravimu, finansų pritraukimu, Lietuvos jaunimo politikos struktūra. Pritrūkę žinių apie dažnai išgirstamus trumpinius ar kitus politologinius terminus – reikšmę galėsite pasitikrinti terminų žodynėlyje.

Tikimės, kad šis dokumentas bus aktyviai naudojamas tiek tarp naujų LSDJS narių, tiek ir tarp patirtį jau turinčių. Labai lauksime visų pastabų ar pasiūlymų kokių dar dalių ar kokią papildomą informaciją reiktų įtraukti į „Baltosios knygos“ atnaujinimą.

Gero skaitymo!

Su geriausiais linkėjimais,
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdyba

LSDJS Baltoji knyga

.