Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga išrinko pirmininką ir pasirašė deklaraciją.