LSDJS Alytaus skyrius
LSDJS Alytaus skyrius

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Alytaus skyrius sausio 20 d. į visuotinį narių susirinkimą sukvietė veikloje dalyvaujančius jaunimiečius. Visuotinių LSDJS skyrių susirinkimų metu yra renkami skyrių pirmininkai, valdybų ir kontrolės organų nariai bei delegatai į LSDJS eilinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją Vilniuje, kuri vyks šių metų kovo 18 dieną. Taip pat – pristatomos skyrių pirmininkų metinės veiklos ataskaitos.

Į visuotinį LSDJS Alytaus skyriaus susirinkimą, susirinkus skyriuje veikiantiems jaunimiečiams, buvo patvirtinta skyriaus pirmininko Sauliaus Ivoškos  metinės veiklos ataskaita. Per 2016-uosius skyriuje organizuota bei prisijungta prie įvairių veiklų.

Taip pat, susirinkimo metu buvo išrinktas LSDJS Alytaus skyriaus pirmininkas. Skyriui vadovaus, skyrių jaunimiečių pasitikėjimo sulaukusi Agnė Buzūnaitė, o pirmininkui skyriaus veiklai vadovauti padės išrinkti nauji valdybos nariai – Darius Šalaševičius, Liudvikas Kairys, Juozas Rūškys.

Įpusėjus spręsti svarbius skyriaus veiklai klausimus buvo pereita prie taip pat aktualaus klausimo – skyriaus delegatų LSDJS eilinėje ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Pastaroji vyks šių metų kovo 18-ą dieną, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. Alytaus skyrius į konferenciją delegavo 4 atstovus.

Pagal Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos įstatus, norint oficialiai patvirtinti visuotinį susirinkimą, jame turi dalyvauti daugiau nei puse visų skyriaus narių. LSDJS Alytaus skyriaus visuotiniame susirinkime dalyvavo 20 skyriaus narių.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga skatina Lietuvos jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenimis, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visoje Lietuvoje, jos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
Išorinio komunikacijos tinklo biuro informacija