Tai ar dorinio ugdymo pamokose mokoma neapykantos?