2016-iais LSDJS įgyvendino veiklos efektyvinimo projektą